Restoran Programı Yeni Nesil Yazar Kasa Entegre Hakkında

Restoran Programı Yeni Nesil Yazar Kasa Entegre Hakkında 2018 yılında revize edilen verdi usul kanunu tebliği gereğince restoranlarda kullanılan adisyon programları ile yeni nesil yazar kasaların entegre edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Gerekli bağlantı ve entegrasyonların tamamlanması için verilen son tarih ise 01.10 2018 olmuştur. 

Zorunlu olan bu entegrasyonlar ise iki farklı şekilde yapılabilmektedir.

Bunlardan ilki kablolu entegrasyondur. Kullanılması önerilen restoran profili ise self servis ile çalışan restoranlar oluşturmaktadır. Self servis prensibi ile çalışan restoranlarda sipariş ve ödeme aynı anda ve kasada alındığı için kablolu entegrasyonun kullanılması uygundur.

Diğer entegrasyon şekli ise kablosuz ve mobil yazar kasa pos ile yapılan entegrasyonlardır. Mobil entegrasyonu yapmak için uygun olan restoran profili ise masalara servis yapan ve masalardan ödeme alan restoranlardır. Diğer bir kullanıcı profili ise paket servis hizmeti sağlayan ve ödemeleri müşterilerin bulundukları yerde alan restoranlardır.

Bu entegrasyonu sağlarken elbette ücretlendirilme yapılmaktadır. Bu ücretlendirmeler entegre edilen cihaz başına belirlenmektedir ve bir defaya mahsus olarak alınmaktadır.

Ayrıca yazar kasa firmaları da yazar kasaları için yıllık olarak ödenecek ücretler talep etmektedir.

Restoranlarda kullanılan adisyon sistemlerinin yazar kasa poslara entegre edilmesi restoranın çıkarları açısından da faydalıdır. Böylelikle yapılan tahsilatlar her ne şekilde olrsa olsun düzenli bir şekilde takip edilebilirler. Ayrıca fişlerin ve kredi kartı sliplerinin kaybolma sorunu da ortadan kalktığı için mali analizler dğru bir şekilde takip ve analiz edilebilir.